Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahanke

pahkavaara

Pahkavaaran tuulivoimahanke sijaitsee Utajärven kunnan itäosassa. Utajärven keskusta sijaitsee suunnittelualueesta länteen noin 38 kilometrin etäisyydellä, Puolangan keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä idässä ja Vaalan keskusta noin 38 kilometrin etäisyydellä lounaassa. Suunnittelualueen pinta-ala on 2 966 hehtaaria ja se on metsätalouskäytössä.

Pahkavaaran tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Pahkavaaran Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Utajärvi. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa alueelle noin 40 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Suunnittelualueen pääosa on yhteismetsän omistuksessa, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyy Metsähallituksen ja yksityisten maanomistajien maa-alueita. Tuulivoimahanke on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osayleiskaavoitus

Pahkavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi 5.1.2017. YVA-prosessin asiakirjoihin voi tutustua. osoitteessa:
www.ymparisto.fi/pahkavaarantuulivoimayva

Tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaavoitus on käynnissä Utajärven kunnassa. Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 10.1.2018-12.2.2018.

Kaavoitusprosessin etenemistä voi seurata osoitteessa: www.utajarvi.fi

Pahkavaara_OAS_sijainti