Tornator myy 600 MW tuulivoimahankkeet OX2:lle

Euroopan suurin tuulivoimarakentaja, uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Tornator ovat sopineet joulukuussa 2020 merkittävän tuulivoimaportfolion kaupasta. Nyt vahvistuneessa kaupassa OX2 ostaa Tornatorilta hankeoikeudet rakentaa yhteensä 600 megawattia tuulivoimaa Suomeen.

Kauppa sisältää yhteensä noin 100 tuulivoimalan hankeoikeudet. Hankesalkun suurimmat ja pisimmälle viedyt tuulivoimahankkeet sijaitsevat Utajärvellä ja Pieksämäellä. Utajärven hanke käsittää 44 tuulivoimalaa ja Pieksämäen hanke 29 tuulivoimalaa.

OX2 on ottanut vastuulleen hankkeiden kehittämisen. Lisätietoja hankkeista, yhteyshenkilöistä ja yhtiöstä löytyy nettisivuilta www.ox2.com

OX2 kehittää, rakentaa ja hallinnoi uusiutuvaa energiantuotantoa. Laajamittaisen, maalla tuotettavan tuulivoiman rakentajana OX2 on 15 viime vuoden aikana noussut johtavaan asemaan toteutettuaan yli 2,4 GW tuulivoimaa Euroopassa. OX2 hallinnoi tällä hetkellä 38 tuulipuistoa (2,1 GW). Lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa OX2 edistää muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. OX2:lla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa, Puolassa ja Ranskassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Liikevaihto vuonna 2019 oli noin 463 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta www.ox2.com

Tuulipuistot.fi sivusto on suljettu